Lista cu candidații pentru locurile în cămine și punctajul aferent