Liste finale bursieri sem II ’20 – ’21

ANUNȚ

În conformitate cu Regulamentul UVT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)  2020-2021, aprobat în ședința de Senat din 22.10.2020 și în urma întocmirii clasamentelor cu mediile studenților pentru fiecare specializare și ani de studii, bursele pentru stimularea performanței academice pentru semestrul 2 s-au acordat în ordinea descrescătoare a mediile, pînă la consumarea fondului de burse de merit repartizat fiecărui program de studiu. Departajarea în cazul studențiilor cu medii egale s-a realizat după media din anul anterior și media de la admitere ( după caz ).

Bursele de performanță și cele sociale, au fost acordate pentru tot anul universitar, conform procesului de selecție derulat în semestru I și cu respectarea prevederilor din Regulament.

Bursele sociale ocazionale se vor acorda doar pentru evenimentele intervenite pe parcursul anului universitar 2020-2021.

 

IMPORTANT

Pentru  a putea  efectua plata burselor, studenții care se regăsesc pe listele anexate și care nu au avut bursă în semestrul I sau care și-au schimbat contul bancar trebuie să depună informațiie solicitate la adresa https://bursasociala.uvt.ro/iban  și să completeze toate detaliile necesare, însoțite de un scan/fotografie a unui extras de cont sau export din contul de internet banking propriu.

Accesul la formular se face numai de pe adresa de email instituțional @e-uvt.ro

 

 

 Tabel final burse sem II

Share Now