Liste studenți potențial bursieri – Burse de merit și de performanță sem II `20-`21

Calendarul de derulare a acordării burselor este următorul:

  • Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri – 15.03
  • Preluarea contestațiilor la nivel de facultate       – 16.03
  • Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor  – 17.03
  • Preluarea contestațiilor la nivel de universitate  – 18.03
  • Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate  – 19.03
  • Afișarea listelor finale cu studenții bursieri / Transmiterea centralizatorului final la Prorectorat – 19.03
  • Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar  – 22.03

 

Tabel potențial bursieri anonimizați

Share Now