Lucrări de finalizare a studiilor universitare

Dragi studenți,
Vă informăm că în data de 18 noiembrie 2021 Senatul UVT a aprobat o nouă ediție a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, disponibilă AICI.
Una dintre cele mai importante modificări ale acestui document este reprezentată de introducerea alineatelor (6) și (7) ale articolului 11:
Prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, facultățile stabilesc cel puțin două termene, pe parcursul semestrului al II-lea al anului de studii terminal, la care studenții trebuie să încarce, în mod obligatoriu, pe platforma de e-learning, variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare de licență sau de masterat, în vederea verificării de cadrul didactic coordonator. Cadrul didactic coordonator va oferi studenților feedback și sugestii de îmbunătățire asupra versiunilor intermediare ale lucrărilor de finalizare a studiilor universitare.
În cazul în care studenții nu îndeplinesc obligația de a încărca pe platforma de e- learning variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare la termenele stabilite prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aceștia vor putea încărca varianta finală a lucrării de finalizare a studiilor universitare, în vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare, doar cu acordul scris al cadrului didactic coordonator.
De asemenea, vă reamintim că, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1) din Metodologia privind activitatea de coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare de studii și privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), înscrierea la examenul de licență/disertație este condiționată de alegerea de către student a temei lucrării de licență/disertație propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60 de zile de la începutul anului universitar al anului de studii terminal, prin intermediul secțiunii dedicate acestui scop de pe platforma de e-learning a UVT (https://elearning.e-uvt.ro), iar temele de licență/disertație, precum și numele coordonatorilor lucrărilor se vor publica pe site-ul facultății, conform art. 6 din metodologia anterior menționată.
În acest moment sesiunile de coordonare au fost configurate pe platforma de e-learning, astfel că studenții se pot înrola pe aceste pagini.
În mod excepțional, în acest an universitar alegerea temei de către studenți și înscrierea acestora în vederea coordonării lucrării de finalizare a studiilor pe platforma de e-learning se va putea face până la data de 14.01.2022.
Vă reamintim că depunerea variantei finale a lucrării de finalizare a studiilor universitare pe platforma https://elearning.e-uvt.ro/ se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.
Mult succes!
Share Now