Specialiştii în Mass-media şi Relaţii Publice sunt cei care fac să circule informaţia fără de care nicio societate nu poate exista. Apariţia noilor tehnologii digitale au făcut să crească importanţa acestor domenii. Viaţa economică, activitatea instituţiilor de stat sau a ONG-urilor depind, într-o formă sau alta, de existenţa unei comunicări eficiente.

Iată ce vă oferă acest masterat: expertiză pentru două domenii în continuă dezvoltare.

Masteratul se adresează absolvenţilor de jurnalism, relaţii publice, publicitate, dar şi altor specializări mai apropiate sau mai îndepărtate, ştiut fiind că în orice activitate o bună comunicare reprezintă o şansă importantă pentru reuşita profesională.

Printre disciplinele studiate se află:

  •  Principii ale scriiturii creative
  •  Tehnici de comunicare în mass-media şi RP
  •  Patologii comunicaţionale
  •  Legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale
  • Antrenamentul abilităţilor de gândire critică
  • Managementul proiectelor
  • Organizaţiile în relaţia cu media
  • Tehnici de formare a opiniei publice

Descarcă aici fișele disciplinelor și planurile de învățământ pentru această specializare: