Master of Philosophical counseling and consultancy

Descrierea specializării

Pornind de la consultarea Cadrului de referință al competențelor pentru o cultură democratică, realizat de Consiliul Europei, abilitățile de consultanță individuală, de grup și organizațională și cele de gestionare a conflictelor ocupă un loc cheie în lumea globală în care trăim. De asemenea, cultivarea competențelor bazate pe valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică, considerate cruciale pentru dezvoltarea culturii democratice în general, ocupă un loc central în curriculumul programului de studii universitare de masterat Consiliere și consultanță filosofică. Achiziția și dezvoltarea acestor competențe sunt confirmate și de angajatorii, din diferite domenii, ai absolvenților masterului.Traseul parcurs

În cadrul acestui program de master îți poți dezvolta următoarele competențe:

Valori:

 • Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului
 • Valorizarea diversității culturale
 • Valorizarea democrației, justiției, echității, egalității și statutului de drept

Atitudini:

 • Deschidere spre alteritate culturală și alte credințe, viziuni asupra lumii și practici
 • Respect
 • Spirit civic
 • Responsabilitate
 • Auto-eficacitate
 • Toleranța la ambiguitate

Abilități:

 • Învățare autonomă
 • Gândire critică și analitică
 • Ascultare și observare
 • Empatie
 • Flexibilitate și adaptabilitate
 • Abilități lingvistice, de comunicare și plurilingve
 • Cooperare
 • Gestionare a conflictelor

Cunoștințe și înțelegere critică:

 • despre sine
 • despre limbă și comunicare
 • referitor la lume: politică, legislație, drepturile omului, cultură, religie, istorie, mass-media, economie, mediu înconjurător, sustenabilitate

A fost observată o bună percepție în cadrul societății românești a rolului specialistului propus, consilierul filosofic, care poate ocupa un loc distinct în domeniul consilierii, aceasta constituind un serviciu ce poate oferi ajutor specializat oricărui beneficiar al exersării competențelor menționate anterior.


Posibile ocupații

Profesii corespunzătoare calificării

 • Filosof
 • Asistent de cercetare în filosofie
 • Consilier filosofic
 • Consilier în domeniul adicțiilor
 • Specialist relații sociale
 • Specialist educator in penitenciare
 • Consilier  mediator 

Alumni

Anca Tiurean

Mihail Pricop

Mihaela Mănoiu

Manuela Anghelescu

Andrew P. Keltner