Descrierea specializarii

Programul de studii Media digitală are ca obiectiv formarea de specialiști în acest domeniu interdisciplinar și actual al societății de astăzi, bazată din multe puncte de vedere pe tehnologie. Prin discipline aflate la intersecția sțiintelor comunicării și a tehnologiilor digitale, acest program urmărește să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Programul de studii Media digitală asigură atât bazele teoretice de specialitate, dar şi valorificarea acestora în mod practic. Concret, aici vei învăţa despre: – analiza informațiilor, analiza și interpretarea datelor; – producerea de conținut (audio, video, animație, multimedia); – securitate digitală (prin respectarea normelor etice, de intimitate și securitate); – dezvoltarea de aplicații și platforme (digitale, mobile, online). Specializarea Media Digitală îţi oferă oportunitatea de a studia bazele teoretice ale domeniului, în cadrul cursurilor, şi apoi de a le aplica prin activităţi de seminar sau prin proiecte extracuriculare. Prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea de proiectelor în echipe multidisciplinare şi vizite de documentare îţi oferim şansa de a simţi pulsul pieţei muncii şi te aducem cu un pas mai aproape de angajare.

Posibile ocupatii

  • Producător de conținut digital;
  • Producător de conținut multimedia;
  • Designer Web și Grafică;
  • Content manager;
  • Analist comportamentul consumatorilor online;
  • Web Copywriter;
  • Social Media Manager; Editor social media.

Traseul parcurs.

Conţinutul formativ al programului de studiu, reflectat în Planul de învățământ, se constituie din următoarele categorii de discipline: fundamentale, de specialitate şi complementare.
Disciplinele din Planul de învăţământ sunt distribuite pe ani de studii şi pe semestre, în succesiune logică. Astfel, în anul I, în primele două semestre de studiu, sunt incluse, îndeosebi, disciplinele fundamentale, introductive, iar în anii II și III de studii, accentul cade pe disciplinele de specialitate, care sunt focalizate pe achiziţionarea de cunoştinţe şi competenţe profesionale. Disciplinele complementare asigură dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe transversale, din ariile interdisciplinare/ transdisciplinare ale programului de studii vizat sau din alte domenii fundamentale.
Întregul parcurs curricular se bazează pe principii, metode şi medii de învăţare centrate pe student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte rezultatele învăţării.

Practica de specialitate.

 Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.

Voluntariat.

Voluntariatul încurajează dialogul cu factorii de decizie, cu mediul de afaceri, cu organizaţiile non-profit, cu ONG-urile, cu comunitatea. Activitatea de voluntariat este inclusă în Planul de învățământ ca disciplină facultativă, în toate cele 6 semestre de studiu, fapt ce asigură recunoașterea și acordarea a câte două credite transferabile (suplimentare față de cele 180 de credite obligatorii) pentru fiecare semestru în care a fost realizat stagiul de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în Suplimentul de diplomă.
Voluntariatul oferă studenților șansa unui început, posibilitatea de a se familiariza cu contexte sociale noi, de a trăi experiențe inedite, de a-și cunoaște și valorifica mai bine potențialul, de a-și spori vizibilitatea în comunitate și de a-și construi un viitor.