Primul program de acest gen din România şi din zona central-est europeană, Masteratul internaţional în Consiliere şi consultanţă filosofică se va desfăşura, în limba engleză, în parteneriat cu programe similare consacrate din Italia și Franța, posibil şi cu specialişti formatori din alte ţări (Marea Britanie, Olanda, Germania). Programul oferă cunoştinţe teoretice aplicate şi deprinderi de a utiliza instrumente și metodologii adecvate în sprijinul persoanelor sau grupurilor care se confruntă cu probleme existenţiale, relaţionale, etice şi decizionale în experiența lor individuală sau în contexte sociale şi profesionale. Consilierea şi consultanţa filosofică se aplică pe scară din ce în ce mai largă în ţările civilizate unui spectru tot mai cuprinzător de probleme, de la consultanţa în afaceri până la probleme strict individuale ale clienţilor, implicând cel mai adesea o regândire a valorilor şi credinţelor acestora şi recurgând la metode de rezolvare raţională a conflictelor bazată pe instrumente critic-analitice, argumentative şi dialogale specifice filosofiei.

Chiar dacă este conceput ca o alternativă a consilierii psihologice adresată celor care doresc să evite medicalizarea problemelor de viaţă, programul este gândit în complementaritate cu specializările oferite de domeniile psihologiei, neuro-ştiinţelor şi psihiatriei şi în colaborare cu specialiştii din cadrul acestora. Pregătirea va cuprinde examinarea aspectelor particulare ale filosofiei practice şi formelor înrudite de consiliere şi metodologiile de intervenţie destinate ajutorării clienţilor precum şi adaptarea şi utilizarea unor instrumente operaţionale destinate rezolvării de situaţii concrete individuale şi de grup. Aria disciplinelor studiate cuprinde un modul filosofic teoretic, unul filosofic cu aplicativitate directă în consiliere şi consultanţă, module psiho-medical, de comunicare şi etică practică şi un amplu modul formativ care se va desfşura sub îndrumarea unor formatori certificaţi din străinatate. Programul le va furniza absolvenţilor fundamentele teoretice, tehnicile şi deprinderile practice cu ajutorul cărora să asculte, să înteleagă şi să accepte perspectivele prezentate de clienţi, în funcție de dinamica personală, de circumstanţele familiale, sociale și de lucru în care trăiesc, să-i ajute să-şi identifice şi să-şi formuleze problemele şi soluţiile.

Programul se adresează tuturor absolvenților în domeniul științelor umaniste și filosofie, psihologie, medicină, asistență medicală, economie, ştiinţe politice, juridice, precum și altor profesioniști și manageri din sfera corporatistă şi a comunicării (deţinători ai unei diplome de licenţă), oferindu-le competențe decurgând din metodologii de orientare și extindere a capacităţii de alegere individuală și de grup. Competenţele dobândite în urma unei formări şi evaluări riguroase şi exigente stau la baza profesiilor (unele deja existente în România, altele în curs de omologare) de consilier filosofic, consilier etic, consultant filosofic, operator-evaluator teste de gândire critică, facilitator în filosofia pentru copii, ş.a., profesii moderne aflate în plină expansiune în ţările dezvoltate, de regulă prin intermediul unor firme private de consiliere, consultanţă sau facilitare organizaţională.

Abilităţi transferabile preţuite de angajatori

Cele mai multe programe de specializare se concentrează pe predarea de informaţii ce trebuie reţinute (şi care de regulă se învechesc rapid). Spre deosebire de acestea, filosofia în formele ei aplicate consultanţa şi consilierea filosofică se axează pe dezvoltarea de abilităţi – care se dovedesc utile nu doar în profesii explicit asociate filosofiei, ci şi în asociere cu orice traiectorie profesională complexă aleasă. Cu alte cuvinte, aceste abilităţi specifice dobândite se disting nu doar ca mijloace de ajutorare a clienţilor individuali sau colectivi ai absolvenţilor, ci şi ca elemente de self-help care pot sta la baza succesului propriu într-o mare varietate de profesii racordate la dinamica şi pluralismul lumii contemporane şi viitoare.

Printre aceste abilităţi transprofesionale se numără:

Capacitatea de a discuta la obiect (The ability to cut through waffle)
Capacitatea de a distinge erorile de rationament (The ability to spot errors in reasoning)
Abilitatea de a elabora un punct de vedere cu claritate si precizie (The ability to make a point with clarity and precision)
Capacitatea de a analiza probleme si argumente complexe (The ability to analyze complex issues and arguments)
Abilitatea de a gandi independent si creativ – to “think out of the box” (The ability to think independently and creatively)
Abilitatea de a construi demonstraţii solide si riguroase (The ability to build a strong, rigorous case).

În ţările unde aceste programe de studii funcţionează, abilităţile critic-analitice asigurate de filosofia aplicată în consiliere şi consultanţă le-au asigurat absolvenţilor succesul într-o largă varietate de profesii, nu doar în calitate de consultanţi, consilieri etico-filosofici sau evaluatori, ci şi ca profesionişti în domenii precum cel jurnalistic, bancar, drept, sau management. “Îmi datorez succesul capacităţii de a gândi logic problemele şi abilităţilor mele de scriere dobândite în urma studiilor de filosofie aplicată” (Kim Feazle, Financial Analyst, Hill & Knowlton)

”Calitatea pe care o posedă absolvenţii programelor de filosofie aplicată şi care le lipseşte altor specialişti este abilitatea de a examina subiectul ales, de a-i identifica componentele cheie şi relaţiile dintre ele şi de a evalua consecinţele schimbării unei astfel de componente. Această capacitate analitică reprezintă avantajul cel mai mare deţinut de aceşti absolvenţi asupra contemporanilor în contextele socio-profesionale moderne”. (Tommy Attaway, Jr.,Project Management Specialist, Elveţia.)”Doream să obţin o slujbă de top în una dintre cele mai importante bănci de investiţii din lume… Sute de candidaţi selectaţi pentru faza finală au fost intervievaţi concomitent peste tot în lume. La finele procesului eu am fost cel căruia i s-a făcut oferta … După acceptarea acesteia, am întrebat Comisia de decizie de ce m-a preferat pe mine … Fără să ezite o clipă, Preşedintele Comitetului Strategic a enumerat o serie de motive, dintre care primul a fost acela că dintre toţi candidaţii am fost singurul care a studiat filosofia inclusiv la nivel de Masters. ‘That told us immediately that you can think outside the box’ … Am ajuns să înţeleg că raspunsul corect la întrebarea ‘Ce poţi face cu filosofia?’ este : ‘Absolut orice îţi doreşti’”. (Jordan Kotick, Vice-President J.P. Morgan, Wall Street.)

Director program: Lect. univ.dr. Florin Lobonţ