Bursa CECCUT masteranzi anul 2

Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2019-2020*

Fișa stagiului de cercetare

Structura care oferă stagiul: Proiectul Jean Monnet rețea European Capital of Culture and Cross-border Urban Cohesion**

Contact: lect. dr. Corina Turșie, Departamentul de Științe Politice (corina.tursie@e-uvt.ro)

Studenți eligibili: masteranzii în anul 2 la programele masterale ale PFC, atât ale Departamentului de Științe Politice, cât și ale Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării cât și ale CBG – Departamentul de Geografie.

Subiect: Capitale Culturale Europene și coeziune socială. Studiu de caz: Timisoara 2021

Obiectiv:
Stagiul urmărește să stabilească dacă evenimentele produse și structurile instituționale culturale create cu scopul de a pregăti anul de deținere a titlului de Capitală Culturală Europeană precum și moștenirea acestuia, în orașe care se află în regiuni de frontieră, contribuie la întărirea coeziunea socială în aceste teritorii.

Pe perioada stagiului se va realiza atât o analiză a documentelor (Bid Book Timișoara 2021, Strategia culturală pe termen lung a orașului, documente de monitorizare a implementării) cât și interviuri cu actori cheie din oraș, asupra următoarelor subiecte:

 • Sub ce formă a fost luată în considerare coeziunea socială ca obiectiv al orașului capitală culturală, în documentele oficiale ale candidaturii? Ce instrumente de măsurare a impactului social al titlului au fost propuse? Ce date au fost colectate până în prezent?
 • Sub ce formă a fost luată în considerare cooperarea transfrontalieră în scopul coeziunii sociale în documentele oficiale ale candidaturii?
 • Este coeziunea socială o preocupare constantă a actorilor culturali în crearea de proiecte culturale? Ce segmente de audiență sunt prioritizare de către aceștia și de ce?
 • Ce proiecte culturale având o componentă de coeziune socială (+ transfrontalieră) au avut loc de la câștigarea titlului și până în prezent?
 • Cum pot actorii culturali să dezvolte proiecte culturale urmărind creșterea coeziunii sociale (+în transfrontalier)? Ce parteneriate sunt util a fi create pentru creșterea audienței? Există locuri potrivite pentru implementarea proiectelor culturale urmărind coeziunea socială?
 • Ce obstacole sunt în calea dezvoltării de proiecte culturale menite să crească coeziunea socială (+în transfrontalier) și cum pot fi ele depășie? Ce instrumente au la dispoziție actorii culturali?
 • Crește titlul de Capitală Culturală Europeană coeziunea socială sau accentuează fragmentarea și disparitățile sociale?

Metodologie:

 • interviuri cu actori cheie care dezvoltă evenimente asociate Timișoara 2021
 • analiza documentelor

Cuantumul bursei și durata:

 • 3 luni
 • 400 Euro/lună
 • perioada: 1 martie – 31 mai 2020

Calendar de lucru

 • luna 1: analiza documentelor
 • alcătuirea grilei de interviu și a actorilor cheie de contactat
 • luna a 2-a: analiza documentelor
 • munca de teren, realizarea interviurilor
 • luna a 3-a: prelucrarea datelor colectate
 • redactarea raportului de cercetare, ce va fi parte componentă a lucrării de disertație
  ce va fi susținută în anul universitar 2019-2020.

Evaluare finală:

 • predarea lucrării de disertație: conform calendarului examenului de susținere a disertației (la începutul lui iulie 2020)
 • susținerea publică a disertației ca examen de final de studii în anul universitar 2019-2020.

Alte detalii:

 • unde va fi cazul, lucrarea poate fi supervizată în cotutelă între liderul de proiect CECCUT/UVT și un cadru didactic titular al masteratului de unde provine studentul.

Numărul de stagii disponibile pentru anul universitar 2019-2020: 1

Selecția candidaților se va face pe baza a două probe:

 • Analiza dosarului de candidatură cuprinzând: Scrisoare de motivație (argumentând asupra interesului pentru tema de cercetare) și CV (în lb. română, engleză sau franceză).
 • Interviu (în limba română).

Dosarul de candidatură se va expedia la adresa: corina.tursie@e-uvt.ro, până cel târziu 27 decembrie 2019. Data și ora interviului (în luna ianuarie 2020) va fi anunțată prin email candidaților cu 48 de ore în avans.

* Notă: În anul universitar 2018-2019 studentul bursier CECCUT a fost Ștefan Lorint, Masterand an 2 – IDMGA/PFC. Sinteza lucrării sale de dizertație va fi disponibilă la www.ceccut.eu.
** with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union, Jean Monnet Network 2018-2021, Project Reference: 599614-EPP-1-2018-1-LU-EPPJMO-NETWORK, “L’intégration communautaire de politiques culturelles: Capitales européennes de la culture et de la cohésion urbaine”(CECCUT).