Reducerea frecvenței conform CODULUI DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI, art. 19 (4)

Actualizat: October 21st, 2020 la 04:00 pm

Studenții care solicită reducerea frecvenței cu până la 50% din minimul de frecvență conform  CODULUI DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI, art. 19 (4), au obligația de a contacta cadrele didactice în timp util (la începutul activității didactice sau in momentul depunerii cererii de reducere a frecvenței) și să solicite din partea cadrelor didactice sarcini distincte, alternative, prin care studenții vor recupera activitățile didactice la care nu au participat. Acordarea acestei reduceri va avea loc numai cu acordul cadrului didactic.

Share Now