Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master 2024