Relații internaționale și studii europene

Descrierea specializării

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se adresează viitorilor specialiști în domeniul relațiilor internaționale, tinerilor care își doresc să lucreze într-o reprezentanță diplomatică sau în structurile naționale ale Ministerului Afacerilor Externe; se adresează celor care doresc să își construiască o carieră de succes într-o multinațională sau organizație guvernamentală/nonguvernamentală cu impact global. Disciplinele predate îmbină elemente de teorie și practică de specialitate menite să pregătească absolvenți capabili să schimbe viitorul, având cunoștințe și competențe urmărite de cei mai prestigioși angajatori. Absolvenții noștri sunt specialiști care contribuie activ la dinamica mediului internațional.Traseul parcurs

Specializarea „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” răspunde nevoii globale de specialiști pregătiți să facă față provocărilor zilei de mâine. Într-o lume profund globalizată, atât oportunitățile, cât și provocările au caracter transnațional, de aceea programul de studii urmărește: 

1 Formarea de specialiști în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
2. Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
3. Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
4. Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene;
5. Dezvoltarea abilităților și competențelor cerute de piața muncii actuale și viitoare;
6. Oferirea de oportunități de practică, internship și voluntariat relevante pentru domeniul de studii;
7. Facilitarea accesului la oportunități de angajare în domenii esențiale pentru societate


Posibile ocupații

Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrați ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructură de servicii publice (învățământ, administrație publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.


Alumni

Bianca Zărie

Artur Țventarnâi

Alexandra Martin

Ruxandra Radu

Adrian Mariciuc

Raluca Csernatoni