Descrierea specializării


Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se adresează viitorilor specialiști în domeniul relațiilor internaționale, tinerilor care își doresc să lucreze într-o reprezentanță diplomatică sau în structurile naționale ale Ministerului Afacerilor Externe; se adresează celor care doresc să își construiască o carieră de succes într-o multinațională sau organizație guvernamentală/nonguvernamentală cu impact global.

Disciplinele predate îmbină elemente de teorie și practică de specialitate menite să pregătească absolvenți capabili să schimbe viitorul, având cunoștințe și competențe urmărite de cei mai prestigioși angajatori. Absolvenții noștri sunt specialiști care contribuie activ la dinamica mediului internațional.


Rezultatele învățării


Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde nevoii globale de specialiști pregătiți să facă față provocărilor zilei de mâine.

Într-o lume profund globalizată, atât oportunitățile, cât și provocările au caracter transnațional, de aceea programul de studii urmărește: 

 • Formarea de specialiști în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene prin discipline specifice, care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale;
 • Racordarea pregătirii profesional-ştiinţifice a studenţilor la standardele europene şi la noile domenii interdisciplinare;
 • Promovarea valorilor academice, educarea în profil larg, flexibil, interactiv şi continuu a studenţilor;
 • Promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere, prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor locale, naţionale şi europene;
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor cerute de piața muncii actuale și viitoare;
 • Oferirea de oportunități de practică, internship și voluntariat relevante pentru domeniul de studii;
 • Facilitarea accesului la oportunități de angajare în domenii esențiale pentru societate.

Posibile ocupațiiSpecializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii:

 • Referent relaţii externe;
 • Consilier afaceri europene;
 • Politolog;
 • Comentator publicist;
 • Editorialist

Oportunități de angajare


Absolvenții specializării Relații Internaționale și Studii Europene pot fi integrați ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș.

De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E. au la dispoziție întreaga infrastructură de servicii publice (învățământ, administrație publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.


Puncte tari


Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E. se diferențiază în primul rând prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional.

Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe câteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strânsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.


Practică și voluntariat


Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, în acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.

Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT.

Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariatCoordonator program de studii: lect. dr. Mihai Panu