Restanțe DCT, an III, sem I, d-na lect.dr. Turșie

Restanțe la DCT – UE – crize și realizări, lect.dr.Corina Turșie

Aceleași condiții precum in sesiunea A: un eseu de 3-5 pagini pe o tema la alegere, intersectând studiile specializării proprii cu o tema ce tine de UE. Times new Roman, 12, cu citări (orice stil se doreste) și bibliografie.
Termen: 3 iulie, ora 23.
Share Now