Simpozionul național anul al doctoranzilor în Filosofie

Actualizat: June 23rd, 2022 la 08:01 pm

Simpozionul național al doctoranzilor în Filosofie
Ediția I
1 iulie 2022
Sală pentru participare offline: sala 156 (Bd Vasile Parvan 4, etajul 1)
Link pentru participare online: https://meet.google.com/ukr-pwqk-cfy

Şcoala Doctorală de Filosofie, Științe Politice și Sociologie, din cadrul Universității
de Vest din Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Științe ale Comunicării organizează, în 1 iulie 2022, prima ediție a Simpozionului
național al doctoranzilor în Filosofie.

Lucrările vor fi publicate în unul sau mai multe volume colective, la Editura
Universității de Vest din Timișoara. Opțional, o parte din lucrări, selectate de comisia
de selecție, pot fi propuse pentru publicare în jurnale indexate în baze de date
internaționale.

Termene calendaristice:

25 aprilie ora 23.59: termen pentru înscriere, prin formularul pus la dispoziție aici:
https://forms.gle/V857FmLyB7do2NPB6
2 mai: comunicarea propunerilor acceptate de către comisia de selecție
19 iunie: termen pentru transmiterea lucrărilor finale către comisia de selecție
1 iulie: desfășurarea simpozionului

Vă așteptăm cu drag, atât fizic cât și online!

Comisia de organizare:

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Clitan
Prof. Univ. Dr. Florin Lobonț
Conf. Univ. Dr. Ileana Rotaru

Conf. Univ. Dr. Claudiu Mesaroș
Asist. de Cercet. Drd. Armand A. Voinov
Drd. Gianina Jurji

Comisia de selecție:

Conf. Univ. Dr. Cristian Iftode, Universitatea din București
Prof. Univ. Dr. Laurențiu Staicu, Universitatea din București
Prof. Univ. Dr. Anton Adămuț, Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iași
Conf. Univ. Dr. Bogdan Popoveniuc, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Prof. Univ. Dr. Florin Lobonț, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Clitan, Universitatea de Vest din Timișoara

 

PROGRAM Simpozionul National al Doctoranzilor in Filosofie Timisoara 2022
Share Now