Științe Politice

Programele noastre academice au ca scop dezvoltarea curriculară a domeniilor științe politice și relații internaționale, prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Departamentul de Științe Politice a inițiat și menține relații de colaborare și parteneriat academic cu o serie de instituții academice și asociații științifice. Majoritatea cadrelor didactice ale facultății au participat la importante acorduri academice internaționale și își continuă colaborările cu echipe de cercetare internaționale.

De asemenea, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a încheiat numeroase acorduri bilaterale Erasmus la toate nivelurile de studiu. În fiecare an, un număr semnificativ de studenți și profesori participă la schimburi academice în cadrul acestui program.

Un aspect important al relațiilor internaționale ale departamentului este legat de stagiile de predare efectuate de profesori și lectori străini în facultatea noastră. Activitatea lectorilor străini a contribuit semnificativ la internaționalizarea activităților academice ale departamentului și la compatibilizarea standardelor academice cu cele europene și internaționale. Menționăm ca deosebit de importante colaborările cu următorii lectori străini: Kevin Adamson (Universitatea Essex, Universitatea West of Scotland), Mark Downes (Universitatea Limerick), Robert Manning (Quincey University), Ralf Rytlewski (Universitatea Libera Berlin), Theodor Schilling, Andrea Gebhardt, Zoltan Kantor (Universitatea Budapesta), Calin Goina (Universitatea UCLA) și alții.

Dintre universitățile internaționale cu care departamentul nostru desfășoară sau a desfășurat parteneriate academice, menționăm: Universitatea Greenwich din Marea Britanie, Universitatea West of Scotland din Marea Britanie, Universitatea din Padova, Universitatea Central Europeana din Budapesta și altele.

Dintre institutele de cercetare și asociațiile profesionale partenere în cadrul activităților academice ale facultății, menționăm: Academia de Advocacy, Asociația Pro Democrația, Civic Education Project, Societatea Româna de Științe Politice, Asociația Dynamis, Institutul cultural A Treia Europă, New Europe College și altele.

Parteneriatele bilaterale Erasmus reprezintă de asemenea una dintre direcțiile importante de colaborare academică internațională ale facultății noastre. Facultatea a încheiat acorduri bilaterale Erasmus cu peste 40 de universități din Europa. Cele mai active schimburi academice pâna în prezent le-am avut cu universități precum: Universitatea Libera din Bruxelles, Universitatea Lille, Universitatea Libera din Berlin, Universitatea Padova, Universitatea Tuebingen, Universitatea Klagenfurt și Universitatea Dijon.

De asemenea, profesorii noștri predau la universități europene partenere în fiecare an, în cadrul acestor acorduri Erasmus. În paralel, profesori de la universitățile partenere efectuează stagii de predare în facultatea noastră. Strategia de dezvoltare academică a facultății noastre include extinderea cooperării bilaterale Erasmus prin noi acorduri și prin utilizarea optimaă acordurilor bilaterale existente.