Descrierea specializarii

Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale și politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative. Există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează internaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.

Posibile ocupatii.

Legislator, membru al executivului, înalt conducător al administrației publice ; Politolog; Comentator publicist; Editorialist; Secretar organizație politica; Referent administrație publica; Consilier organizație politică; Cercetători si asistenți de cercetare in filosofie, istorie si politologie; Consilier afaceri europene.

Oportunitati de angajare

Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale si politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative.

Puncte tari.

Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, sunt ofertate discipline precum Gen si Politica, Studii de arie – Europa Centrală și de Sud-Est, Analiză de discurs, Politică regională etc., cursuri care cu greu se regăsesc printre cursurile ofertate de alte facultăți de profil din țară. Apoi, există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Nu în ultimul rând, proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează transnaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate.

Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II și III, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator, iar alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student.

Voluntariat.

În cadrul specializării Științe Politice, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Acest regulament prevede faptul că studenții UVT pot primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat, credite ce vor fi trecute în suplimentul de diplomă. Informații suplimentare privind activitatea de voluntariat se pot obține accesând următorul link

Coordonator program de studii: lect. dr. Ciprian Nițu