Context și oportunitate

Multidimensionalitatea securității a avut consecinte atât asupra politicii si politicilor de securitate, cât si asupra agendei de cercetare teoretico-metodologice a Studiilor de securitate. Dinamica și complexitatea mediului de securitate contemporan ne-au orientat opțiunea de a proiecta programul de Master în Studii de Securitate Globală care să expună viitorii masteranzi la pluralitatea de perspective teoretice, paradigme, metodologii cu care operează comunitatea epistemică internațională a Studiilor de Securitate. În acest sens, proiectarea programului de Master în Studii de Securitate Globală (MSSG) a ținut cont de identitatea și diversitatea teoretică, empirică și metodologică a Studiilor de Securitate, respectiv de importanța politică și societală a securității ca valoare centrală a mediului international contemporan. Nucleul ideatic în jurul căruia s-au elaborat conținuturile tematice/de învățare ale programului masteral a avut in vedere „conceptul de securitate extinsă”, adaptat noilor realităţi și schimbări din cadrul sistemului internațional, respectiv abordarea „studiilor de securitate extinse” ce integrează principalele direcții de evoluție/istorie intelectuală a studiilor de securitate: de la studiile de securitate traditionale (realism, idealism, constructivism) la studiile de securitate critice.

Adresabilitate

Programul masteral se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care doresc o specializare în acest domeniu, cu predilecţie absolvenţilor specializărilor de licenţă din domeniul fundamental Ştiinţe Sociale şi Politice (domeniile de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ştiinţe Politice, Sociologie, Ştiinţe ale comunicării) care urmăresc să-şi completeze, diversifice sau focalizeze cunoaşterea academică dobândită anterior printr-o pregătire inter- şi multi-disciplinară în studiile de intelligence şi securitate ca subdomeniu al relaţiilor internaţionale. Totodată, acest program de master poate fi urmat şi de absolvenţi ai altor specializărilor de licenţă din domenii conexe precum Ştiinţe juridice (Drept) şi Ştiinţe umaniste (Istorie), în măsura în care îndeplinesc precondiţiile de acces enunţate. Programul masteral vizează acei absolvenţi de studii universitare de licenţă care sunt interesaţi să opereze în câmpul relaţiilor internaţionale şi politicii externe ori în sectorul agenţiilor guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale, respectiv cei interesaţi să se formeze ca analişti ori consultanţi independenţi, precum şi absolvenţii de Jurnalism care urmăresc dobândirea abilităţilor analitice, critice şi a expertizei în domeniul studiilor de securitate în intenţia de a practica jurnalismul tematic. De asemenea, prin cadrul nou, dinamic, stimulant sub aspect intelectual şi racordat la ultimele tendinţe ştiinţifice ale unui domeniu aflat în plină dezvoltare, programul masteral se adresează, în mare măsură, absolvenţilor de studii universitare de licenţă care vizează o carieră didactică sau de cercetare în domeniul particular al studiilor de securitate, oferind o bază de pregătire, de formare a abilităţilor de cercetare, gândire critică, analitică şi de acumulare a unor cunoştinţe avansate în materie care să îi orienteze, mai departe, spre studiile doctorale.

Informatii suplimentare: