Tabel burse etnici 2020-2021

 Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara

Plata burselor se face lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni, prin virament, în contul bancar al studentului pentru care acesta a depus la InfoCentrul studențesc un extras de cont.”

Având în vedere recomandările privind distanțarea socială, colectarea de la studenții bursieri a codurilor IBAN aferente conturilor bancare se va realiza în acest semestru online, prin  completarea formularului disponibil la adresa https://bursasociala.uvt.ro/iban și încărcarea unui fișier cu extrasul de cont (scan sau poză).  Accesul studenților la această platformă se face folosind adresa de email instituțional @e-uvt.ro și parola aferentă.
Share Now