În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT, respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, aprobat de Senatul UVT, fiecare student UVT poate primi, pentru desfășurarea de activități de voluntariat, 2 credite transferabile în fiecare semestru.

Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor (care este disponibil AICI) sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente desfășurării activităților de
voluntariat pentru acest semestru va avea loc, în conformitate cu prevederile articolului 9 din
Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, până la data de
05.02.2023 (sesiunea A-I), respectiv până la data de 22.02.2023 (sesiunea B-I).

Portofoliul depus de studenți pentru acordarea creditelor aferente desfășurării
activităților de voluntariat trebuie să fie constituit din:

 1. Raport de activitate aferent activităților de voluntariat desfășurate pe parcursul
  semestrului I al anului universitar 2022-2023, în baza cărora se solicită acordarea
  creditelor – conform Anexei 2 a regulamentului;
 2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor obținute în urma desfășurării
  activităților de voluntariat – dacă este cazul;
 3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea
  structurilor componente ale UVT care să ateste desfășurarea de către student, în cadrul
  acestora, de activități de voluntariat cu o durată de minimum 60 ore;
 4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau
  structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei
  3
  a regulamentului.
  Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Studenții care au desfășurat cel puțin 60 de ore de voluntariat în cadrul programului Peer to Peer Tutoring (P2PT) pe parcursul acestui semestru vor beneficia de acordarea celor 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat fără a mai depune portofolii în acest sens, în baza evaluării realizate de responsabilul CCOC-UVT și cadrul didactic responsabil de program din cadrul facultății. Listele finale cu studenții tutori care vor beneficia în acest semestru de credite pentru desfășurarea de activități de voluntariat vor fi transmise către comisiile de evaluare a portofoliilor constituite la nivelul facultăților odată cu portofoliile depuse de toți studenții, până cel târziu în data de 06.02.2023