Voluntariat sem II

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat
pentru acest semestru, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite
pentru activitatea de voluntariat, se realizează:

• pentru a fi evaluate în sesiunea A-II, până la data de 19.06.2022;
• pentru a fi evaluate în sesiunea B-II:
o până la data de 29.06.2022, pentru studenții din anul terminal al ciclului de
studii universitare de licență sau de masterat;
o până la data de 06.07.2022, pentru studenții înmatriculați la ciclurile
universitare de licență și de masterat, cu excepția anilor terminali.

Portofoliul depus de studenți pentru acordarea creditelor pentru implicarea în activități
de voluntariat trebuie să fie constituit din:
1. Raport de activitate aferent activităților de voluntariat desfășurate pe parcursul
semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, în baza cărora se solicită creditele –
conform Anexei 2 a regulamentului;
2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea
structurilor componente ale UVT care să ateste desfășurarea de către student, în cadrul
acestora, de activități de voluntariat cu o durată de minimum 60 ore;
4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau
structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei
3 a regulamentului.
Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.
Ulterior, documentele depuse vor fi centralizate într-un folder pe platforma Google Drive,
la care va primi acces comisia de evaluare a portofoliilor constituită la nivelul facultății.
Comisia trebuie să evalueze portofoliile până la finalul fiecărei sesiuni de examene (data
de 26.06.2022 pentru sesiunea A-II, 03.07.2022 pentru sesiunea B-II pentru anii terminali,
respectiv 10.07.2022 pentru sesiunea B-II pentru ceilalți ani de studii).
În cazul în care un student din comisie a depus portofoliu pentru acordarea de credite
pentru activități de voluntariat, acesta nu va participa la evaluarea propriului dosar.

Share Now