Voluntariat, semestrul II, anul universitar 2022-2023

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT, respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, fiecare student UVT poate primi, pentru desfășurarea de activități de voluntariat, 2 credite transferabile în fiecare semestru.

Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor .

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat pentru acest semestru, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, se realizează:

  • pentru a fi evaluate în sesiunea A-II, până la data de 25.06.2023;
  • pentru a fi evaluate în sesiunea B-II: până la data de 05.07.2023, pentru studenții din anul terminal al ciclurilor de studii universitare de licență și de masterat;
  • până la data de 12.07.2023, pentru studenții înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat, cu excepția anilor terminali.