Voluntariat

Actualizat: January 13th, 2021 la 04:47 pm

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT, respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, fiecare student UVT poate primi, pentru desfășurarea de activități de voluntariat, 2 credite transferabile în fiecare semestru.
Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor (care este disponibil AICI) sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat pentru acest semestru va avea loc, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, până la data de 31.01.2021 (sesiunea A-I), respectiv până la data de 17.02.2021 (sesiunea B-I).
Portofoliul depus de studenți pentru acordarea creditelor trebuie să fie constituit din:

  1. Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;
  2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
  3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
  4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.

Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.
Ulterior, documentele depuse vor fi centralizate într-un document/fișier pe platforma Google Drive, la care va primi acces comisia de evaluare a portofoliilor constituită la nivelul facultății.
Comisia trebuie să evalueze portofoliile până la finalul fiecărei sesiuni de examene (data de 07.02.2021 pentru sesiunea A-I, respectiv 21.02.2021 pentru sesiunea B-I).
În cazul în care un student din comisie a depus portofoliu pentru acordarea de credite pentru activități de voluntariat, acesta nu va participa la evaluarea propriului portofoliu.

Share Now