Practică

Observații:

Acordul nu este în obligația studentului și va fi semnat la nivel instituțional. Acesta se semnează de către instituție/Companie și UVT.

Convenția tripartită este în obligația studentului. Studentul are obligația de a completa convenția cu toate datele cerute, respectiv:

  •  datele studentului,
  •  datele instituției/companiei,
  •  datele tutorelui,
  •  adresa unde se va desfășura practica.

Convenția trebuie semnată în 3 exemplare, un exemplar pentru student, unul pentru PFC și unul pentru instituție.
În acest sens, convenția va fi semnată de către: student, coordonator practică, tutore practică, conducere instituție și conducere UVT.

Documente relevante: